KIRJAPAINO MARKPRINT

Markprint yrityskuva

Mahdolliset luma-yhteistyömuodot:
Kummiyritystoiminta, opiskelija- ja opettajaryhmien vierailut yrityksessä.

Yhteyshenkilö luma-toiminnassa:
Kirjapaino Markprint Oy, Heinlammintie 62, 15230 Lahti
Yhteyspäällikkö Tarja Messo, tarja.messo@markprint.fi, p. 050-55 28 521

Kirjapaino Markprint Oy on painotalo, joka on toiminut Lahdessa jo kolmekymmentä vuotta. Markprinttiläisille on tärkeintä toteuttaa asiakkailleen yksilöllisiä ja korkealaatuisia painotöitä, jotka tehdään ympäristöystävällisesti ja kohtuullisin kustannuksin.

Päätuotteita: esitteet, julisteet, vuosikertomukset, asiakaslehdet, pakkaukset, kirjat ja roll-up:t.

Painotekniikat: offset- ja digitaalinen painotekniikka. Markprintissa on käytössä myös hybridipainokone, jolla voimme painaa mm. erikoispainotuotteita.

Yritys työllistää 22 henkilöä, jotka edustavat seuraavia ammattinimikkeitä: yrittäjä, myynti-ja markkinointipäällikkö, laskenta- ja tuotantosihteeri. Repro-osastolla: painopinnan valmistaja (taitto- ja kuvanvalmistustyöt), graafikko ja systeemiasiantuntija sekä digitaalipainaja. Painossa on offset-painajat ja paperinleikkaaja, sitomossa jälkikäsittelijät ja ylösottokoneen hoitaja.

Koulutustaustoista: myynnin, markkinoinnin ja hallinnon henkilöillä on tutkintoja ammattikorkeakoulusta (tradenomi), kauppaoppilaitoksesta (merkonomi), faktorin tutkintoja Porvoon ja Jyväskylän ammattikoulusta.

Tuotannon henkilöstöstä osa on tullut alalle myös työssäoppimalla (oppisopimukset) ja osalla on alan ammattitutkintoja eri ammattikouluista.

Graafinen ala ja työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat sekä Suomessa että maailmalla suuressa muutoksessa. Mm. it-taitojen merkitys on korostumassa.Muita keskeisiä osaamistarpeita graafisella alalla:

  • tulevaisuuden painoteknologioiden hallitseminen
  •  digitaalisuuden ja offset –tekniikan uudet haasteet
  •  graaffinen suunnittelu/ pakkaukset
  •  ympäristöteknologian osaaminen/painomenetelmät/energiat
  •  kaikki viestintään liittyvä osaaminen
  •  kielitaito

Lue lisää Markprintista.