LAHDEN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT (LSYP)

LSYP esittelykuva


Mahdolliset luma-yhteistyömuodot:
Meillä on lainattavissa erilaisia ympäristökasvatukseen ja energiansäästöön liittyviä välineitä ja materiaaleja, näistä löytyy tietoa nettisivuiltamme (pelejä ja leikkejä sekä ulkona opettamisen välineitä matematiikkaan, vesiekosysteemien tai hyönteisten tutkimiseen, kiikareita, haaveja, luuppeja, lämpökamera, kaukoputki jne). Ympäristöpalveluista voi myös lainata Kaisla-auton, joka on varustettu metsä- ja vesiekosysteemien tutkimiseen liittyvällä perusvälineistöllä, mikroskoopilla ja näytöllä. LSYP tarjoaa myös ympäristökasvatuksen koulutustilaisuuksia varhaiskasvattajille ja opettajille sekä kestävään kulutukseen ja jäteasioihin liittyviä oppitunteja varhaiskasvatukseen ja kouluille. LSYP tarjoaa myös harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Yhteyshenkilöt luma-toiminnassa:
ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi, paivi.sieppi@lahti.fi, puh. 050 559 4090
ja ympäristökasvattaja Lotta Palomäki, lotta.palomaki@lahti.fi, puh. 050 539 1693.

Lahden seudun ympäristöpalvelut (LSYP) hoitaa kunnalle kuuluvia ympäristönsuojelutehtäviä Lahden, Hollolan ja Nastolan kunnissa. Keskeisinä tavoitteinamme ovat ympäristöön kohdistuvan kuormituksen väheneminen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen.

Toimialaamme ovat erilaiset ympäristönsuojeluun liittyvät lakisääteiset lupa- ja valvontatehtävät. Ympäristön tilan seuranta maaperästä pinta- ja pohjavesiin sekä ilman laatuun ovat merkittävä osa tätä tehtäväkenttää.

Kuntalaisten ja yritysten yleistä ympäristötietoisuutta edistämme ympäristöasioihin liittyvällä valistus-, ohjaus- ja neuvontatyöllä. Ylläpidämme luontopolkuja ja yhteistyössä asukasjärjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa kehitämme ympäristön luonnonmukaista hoitoa. Edistämme Lahden seudulla luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kestävän kehityksen toteutumista kuntien kaikissa toiminnoissa.

Vesistöjen ja kalastuksen hoito ovat tärkeä osa työtämme. Vastaamme mm. Vesijärven hoidosta ja kalojen istutuksesta.

Lahden seudun ympäristöpalveluissa on työntekijöitä noin 25 ja työnimikkeitä ovat esimerkiksi kestävän kehityksen ohjaaja, luonnonsuojeluvalvoja, vesiensuojelusuunnittelija, ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristönsuojelutarkastaja. Henkilöstön koulutustausta vaihtelee ammatillisesta tohtorikoulutukseen. Koulutusaloina ovat mm. geologia, limnologia, maantiede, ympäristöhygienia, ympäristönhoito, ympäristönsuojelu ja ympäristöteknologia.

Ympäristöpalveluiden sivuille >>>

Ympäristöneuvonnan sivuille >>>