ENERGON

 

Energon Oy yritysesittely


Mahdolliset luma-yhteistyömuodot:
Alan opiskelija- ja opettajaryhmien (ammatillisen peruskoulutus, AMK ja muut korkeakouluopiskelijat) vierailut, opinnäytetöiden tekeminen (opinnäytetöiden aiheita ja toimintaympäristön vuokraus), asiantuntijaluentoja esim. aurinkoenergiasta, laboratorio- ja luentotiloja vuokrattavissa.

Yhteyshenkilö luma-toiminnassa:
Käyttöpäällikkö Leif Ekholm, leif.ekholm@energon.fi, puh.+358 50 5184 444

Energon Oy tarjoaa ainutlaatuiset puitteet monipuoliseen uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimukseen sekä uuden teknologian pilotointiin. Laitetekninen kehitystyö kaupallisiksi tuotteiksi onkin yksi Energonin keskeisistä tavoitteista. Tutkimuskeskuksessa voidaan kehittää esimerkiksi nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen sopivia laitteita, maalämpö- ja ilmalämpöpumppuratkaisuja sekä hybridiratkaisuja. Laitos ja laitteet soveltuvat myös savukaasujen päästöjen mittaukseen.

Energonissa ovat muun muassa Suomen oloissa ainutlaatuiset maa- ja ilmalämpöpumppujen mittausjärjestelmät ja ”testipenkit”, joista saadaan erittäin tarkkaa ja pitkälle vietyä tietoa lämpöpumppujen toiminnasta. Tehokkaan tutkimuksen ja laitteiden kehityksen mahdollistaa laaja valikoima erityyppisiä kattiloita ja polttimia sekä erilliset säiliöt mm. bioöljyille.

Energonissa tekee tutkimustyötä siellä vierailevat energia- ja ympäristötekniikan huippuosaajat. Keskeinen koulutustausta on ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoinen insinöörikoulutus. Energia-alalla keskeisiä matemaattisluonnontieteellisiin aineisiin, tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyviä osaamisalueita ovat laitostekniikka, kemia, fysiikka ja termodynamiikka sekä tietokoneohjelmien käyttö. Englanninkielen ja saksankielen taitoa tarvitaan useimpien dokumenttien ja tutkimustietojen tulkintaan ja laadintaan.

Lue lisää Energonista yrityksen omilla sivuilla.