Taustatietoa luma:sta

LUMA on lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka. LUMA toiminta käynnistyi 1996 aikana Opetushallituksen LUMA-projektin ansiosta. LUMA-toiminta sai nostetta Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmasta, jossa Suomalainen matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tavoite asetettiin OECD maiden parhaaseen neljännekseen. LUMA-toiminta jatkui aktiivisena uudelle vuosituhannelle, jossa toiminta tunnettiin paremmin Matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisohjelman nimellä.

 Ensimmäinen LUMA-keskus perustettiin Helsingin yliopiston yhteyteen loppuvuodesta 2003. Toiminta on sittemmin laajentunut ja kattaa nykyisellään kaikki 12 suomalaista tiede- ja teknologiayliopistoa. Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa Helsingin yliopistoa. Keskus toimii Lahden yliopistokampuksella kiinteässä yhteistyössä alueen korkeakouluverkoston kanssa. Tärkeimpinä kumppaneina ovat Lahden Ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.

Keskuksen toiminnan päämääränä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jossa kumppanuus on olennainen toimintamuoto. Keskuksen visiona on olla keskeinen asiantuntija, vaikuttaja ja yhteistyötaho luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden pedagogiikkaan liittyvissä asioissa. Keskuksen toiminta-ajatuksena on opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatti-identiteetin tukeminen. Keskuksen tehtävinä on viimeaikaisen tutkimustiedon levittäminen, opettajien ammatillisen kasvun tukeminen opettajakoulutuksen oppimateriaalituotannolla ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta