PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä ja on yksi kolmestatoista alueellisesta LUMA-keskuksesta, joiden katto-organisaationa toimii LUMA-keskus Suomi. Keskus toteuttaa LUMA-toiminnan tavoitteita Päijät-Hämeessä:

  • innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMATE) opiskeluun ja harrastamiseen sekä ylläpitää heidän kiinnostustaan niihin
  • kannustaa ja tukee nuoria opiskelu- ja ammattivaihtoehtojen valinnassa
  • kannustaa ja tukee nykyisiä ja tulevia LUMA-aineiden opettajia ja ohjaajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin
  • lisää suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvinvoinnille

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii alueellisena yhteistyöverkostona yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Se kuuluu Päijät-Hämeen Ympäristökasvattajien verkostoon ja tekee yhteistyötä Helsingin Yliopiston (HY), Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT Lahti) ja Lahden Ammattikorkeakoulun (LAMK) kanssa.

Keskuksen johtoryhmänä toimii Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä.

Keskuksen avajaisia on juhlittu loppuvuodesta 2013.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksella oli ilo isännöidä vuoden 2016 kansallisia LUMA-päiviä.

Marraskuussa 2017 juhlittiin Tiedeluokka SOLUn avajaisia.