Täältä löydät Tiedeluokka SOLUn tarjolla olevat, ohjatut sisältökokonaisuudet oppiaineittain jaoteltuina (biologia, biologia DNA, kemia, maantiede, matematiikka, koodaaminen ja robotiikka). Huomioi työtä valitessasi, mille ikäryhmälle työ soveltuu ja mikä on ryhmän maksimikoko.

 

Biologia

 


Biologia/DNA-tekniikka

 

HUOM! DNA-eristys + PCR -työtä varten on tehtävä varaus sekä aamu- että iltapäivälle (kalenterissa AP ja IP).

 

Kemia


Maantiede

matematiikka

Koodaaminen ja robotiikka