Tervetuloa Tiedeluokka SOLUn sivuille!

SOLU on monipuolinen oppimisympäristö, jota hyödynnetään LUMA-toimintaan, kuten tiedekerhojen, -klubien ja koulutusten pitämiseen. Kouluille ja oppilaitoksille SOLU toimii vierailulaboratoriona, jonne on mahdollista varata ohjattuja vierailukäyntejä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi tuoda ryhmänsä työskentelemään SOLU:un ja ohjata heitä itse lainaten vain tiloja, laitteita ja välineistöä.

Tiedeluokkatoiminnan tavoitteena on tukea oppilaan ymmärrystä ja lisätä kiinnostusta LUMA-aineita ja niiden opiskelua kohtaan tekemisen kautta. Pyrkimyksenä on  innostaa oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse.

Ohjattu vierailukäynti

Tiedeluokka SOLU:un voit tulla luokkasi kanssa tekemään ohjatusti kokeellisia töitä maantieteen, kemian, biologian tai koodaamisen ja robotiikan alalta. Valittavissa olevat työt on jaoteltu oppiaineittain kohdassa Tiedeluokan sisältökokonaisuudet.

Ohjatun vierailun varaaminen:

1. Valitse oppialoittain jaotelluista kokonaisuuksista ryhmällesi sopiva. Nämä löytyvät kohdasta Tiedeluokan sisältökokonaisuudet

2. Katso varauskalenterista (Varauskalenteri) vierailullenne sopiva, vapaa ajankohta. Kalenterissa näkyvät oppiaineittain värikoodattuna tarjolla olevat, vapaat ajat (kalenteria päivitetään kevään kuluessa ja uusia, vapaita aikoja voi vielä tulla). Varattavissa olevat ajat ovat välille klo 8-12. Koko aikaa ei tarvitse varata, vaan varauksen voi tehdä kokonaisuuden keston ja oman aikataulun mukaan tuon aikaikkunan sisälle.

Jos tiettynä päivänä on mahdollista valita biologia, kemia tai maantiede, yhden aineen varaus poistaa mahdollisuuden varata kahta muuta, koska tiloja on vain yksi.

3. Tee varaus viimeistään kaksi viikkoa ennen vierailuajankohtaa (HUOM! tammikuun 2018 ajat viimeistään 5 päivää ennen) lähettämällä sähköpostia phluma(a)helsinki.fi. Sähköpostiin tiedot:

- Otsikoksi Varaus/Tiedeluokka SOLU

- Opettajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulu ja luokka-aste.

- Valittu ajankohta: päivämäärä sekä haluttu aika klo 8-12 välillä, jos valittu työ ei vie neljää tuntia.

- Oppiaine ja tehtävä työ

- Oppilaiden määrä

- Muu, mahdollinen tärkeä info

4. Lähetämme sinulle varmistusviestin ajanvarauksen varmistuttua.

Kuljetuskustannukset

HUOM! Yläkoululaisista tai toisen asteen opiskelijoista koostuvat, Päijät-Hämäläiset opetusryhmät kuuluvat ESR-hanke "LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen" kohderyhmään, ja voivat tiedustella tukea kuljetuskustannusten kattamiseen. 

 

Tärkeää

Huomioithan, että päivitämme kalenteria manuaalisesti varausten tulojärjestyksessä, joten vapaiden ajankohtien poistumisessa saattaa olla pientä viivettä. Vierailun aikana opettajan läsnäolo on pakollinen.

Tiedeluokka SOLUn omatoiminen käyttäminen

Opettajat ovat tervetulleita työskentelemään ryhmänsä kanssa Tiedeluokka SOLUun myös itsenäisesti, vain tiloja ja välineitä lainaten. Tällöin ennen ajanvarausta sovi aika perehdytykselle, jossa käydään läpi laitteiden käyttö ja luokassa toimiminen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen phluma(a)helsinki.fi.

 

ESR-hankkeella tukea tiedeluokkatoimintaan

Tiedeluokkatoiminnan käynnistämiseen liittyy ja sitä tukee kaksivuotinen ESR-hanke "LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen". Tämän hankkeen tavoitteena on tukea nuorten opiskeluvalintojen tekemistä erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa (yläkoulu - toinen aste ja toinen aste - korkeakoulu). Lisäksi hankkeella pyritään edesauttamaan Päijät-Hämeen oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyötä ja -toimintaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat siten yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat opettajineen sekä alueen yritykset.

 

 

(c) Maija Aksela