Tervetuloa Tiedeluokka SOLUn sivuille!

SOLU on monipuolinen oppimisympäristö, jota hyödynnetään LUMA-toimintaan, kuten tiedekerhojen, -klubien ja koulutusten pitämiseen. Kouluille ja oppilaitoksille SOLU toimii vierailulaboratoriona, jonne on mahdollista varata ohjattuja vierailukäyntejä. Vaihtoehtoisesti opettaja voi tuoda ryhmänsä työskentelemään SOLU:un ja ohjata heitä itse lainaten vain tiloja, laitteita ja välineistöä.

Tiedeluokkatoiminnan tavoitteena on tukea oppilaan ymmärrystä ja lisätä kiinnostusta LUMA-aineita ja niiden opiskelua kohtaan tekemisen kautta. Pyrkimyksenä on  innostaa oppilaat ajattelemaan ja oivaltamaan itse.

Ohjattu vierailukäynti

Tiedeluokka SOLU:un voit tulla luokkasi kanssa tekemään ohjatusti kokeellisia töitä maantieteen, matematiikan, kemian, biologian tai koodaamisen ja robotiikan alalta. Valittavissa olevat työt on jaoteltu oppiaineittain kohdassa Tiedeluokan sisältökokonaisuudet.

Ohjatun vierailun varaaminen:

1. Valitse oppialoittain jaotelluista kokonaisuuksista ryhmällesi sopiva. Nämä löytyvät kohdasta Tiedeluokan sisältökokonaisuudet

2. Katso SOLUn varauskalenterista vierailullenne sopiva, vapaa ajankohta. Kalenterissa näkyvät oppiaineittain tarjolla olevat, vapaat ajat (kalenteria päivitetään ja uusia, vapaita aikoja voi tulla vielä kalenterin julkaisemisen jälkeenkin). Vierailuaikoja voi varata joko aamu- tai iltapäivälle (AP klo 8-12.30 tai IP klo 12.30-15.30). Koko aikaa ei tarvitse varata, vaan varauksen voi tehdä kokonaisuuden keston ja oman aikataulun mukaan annetun aikaikkunan sisälle. Tarjolla olevat aamu- ja iltapäiväajat on merkitty kyseisen oppiaineen kohdalle merkinnöin AP tai IP.

Jos tiettynä päivänä on tarjolla mahdollisuus varata vierailu useamman kuin yhden aineen vierailuun, ensimmäinen tehty varaus poistaa mahdollisuuden varata muita, koska opetustiloja on vain yksi.

3. Tee varaus viimeistään kaksi viikkoa ennen vierailuajankohtaa (paitsi vkon 34 ajat) lähettämällä sähköpostia phluma(a)helsinki.fi. Sähköpostiin tiedot:

- Otsikoksi Varaus/Tiedeluokka SOLU

- Opettajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulu ja luokka-aste.

- Valittu ajankohta: päivämäärä sekä haluttu aika aamupäivällä (AP klo 8-12) tai iltapäivällä (IP klo 12.30-15.30). Jos valittu työ on pidempi kuin neljä tuntia, on varaus tehtävä sekä aamu- että iltapäivälle.

- Oppiaine ja tehtävä työ

- Oppilaiden määrä

- Muu, mahdollinen tärkeä info

4. Lähetämme sinulle varmistusviestin ajanvarauksen varmistuttua.

Kuljetuskustannukset

HUOM! Yläkoululaisista tai toisen asteen opiskelijoista koostuvat, päijäthämäläiset opetusryhmät kuuluvat ESR-hanke "LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen" kohderyhmään, ja voivat tiedustella tukea kuljetuskustannusten kattamiseen. 

 

Tärkeää

Huomioithan, että päivitämme kalenteria manuaalisesti varausten tulojärjestyksessä, joten varattujen ajankohtien poistumisessa saattaa olla pientä viivettä. Vierailun aikana opettajan läsnäolo on pakollinen.

Tiedeluokka SOLUn omatoiminen käyttäminen

Opettajat ovat tervetulleita työskentelemään ryhmänsä kanssa Tiedeluokka SOLUun myös itsenäisesti, vain tiloja ja välineitä lainaten. Tällöin ennen ajanvarausta sovi aika perehdytykselle, jossa käydään läpi laitteiden käyttö ja luokassa toimiminen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen phluma(a)helsinki.fi.

 

ESR-hankkeella tukea tiedeluokkatoimintaan

Tiedeluokkatoiminnan käynnistämiseen liittyy ja sitä tukee kaksivuotinen ESR-hanke "LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen". Tämän hankkeen tavoitteena on tukea nuorten opiskeluvalintojen tekemistä erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa (yläkoulu - toinen aste ja toinen aste - korkeakoulu). Lisäksi hankkeella pyritään edesauttamaan Päijät-Hämeen oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyötä ja -toimintaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat siten yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat opettajineen sekä alueen yritykset.

 

 

(c) Maija Aksela