LUMA Tiedeluokka   

(c) Maija Aksela                                                                                                     

Lahden Yliopistokampukselle, Niemeen on valmistunut LUMA Tiedeluokkatila. Helsingin yliopiston Ympäristöekologian osaston entisestä Tietokoneluokasta remontoitiin laboratorio ja luentosali muuntui monitoimiseksi kerhotilaksi, jota edelleen käytetään myös luentojen pitämiseen.

LUMA Tiedeluokan avajaiset

LUMA Tiedeluokan kutsuvierasavajaisia vietetään 21.11. Niemen kampuksella. Tiedeluokan virallisen avaamisen suorittaa Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja juhlapuheet pitävät LUMA-keskus Suomen johtaja Maija Aksela ja Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Avoimet ovet -tutustumistilaisuudet tiedeluokkatiloihin

Järjestämme opettajille ja opetushenkilökunnalle avoimien ovien tutustumistilaisuuksia tiedeluokkatiloihin seuraavasti:

11.12. klo 16-18

19.12. klo 16-18

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, tule tutustumaan tiloihin ja laitteisiin ja kuulemaan tarjolle tulevista opetuskokonaisuuksista!

LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen

Tiedeluokkatoiminnan käynnistämiseen liittyy myös kaksivuotinen ESR-hanke "LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen". Tämän hankkeen tavoitteena on tukea nuorten opiskeluvalintojen tekemistä erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa (yläkoulu - toinen aste ja toinen aste - korkeakoulu). Lisäksi hankkeella pyritään edesauttamaan Päijät-Hämeen oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyötä ja -toimintaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat siten yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat opettajineen sekä alueen yritykset.

Tiedeluokkatoiminta

Tiedeluokkatiloja hyödynnetään kaikenlaiseen LUMA-toimintaan, mm esimerkiksi erilaisten tiedekerhojen, -klubien ja pajojen pitämiseen (huolimatta tämän pysyvän LUMA-tilan hyödyntämisestä jalkaudutaan kerhoja ja muuta toimintaa jatkossakin toteuttamaan myös muualle, esimerkiksi kouluille ja kirjastoihin). Tämän lisäksi koulut ja oppilaitokset ovat tervetulleita hyödyntämään Tiedeluokkaa.

Alustava ajatus toimintamallista:

1. Tarjotaan valmiita kokonaisuuksia, joita opettaja voi tuoda luokkansa tekemään ohjatusti.

2. Tarjotaan tilat ja välineet eli opettaja voi tulla luokkansa kanssa työskentelemään LUMA Tiedeluokkaan

3. Tarjotaan lainattavia "työsalkkuja" oppilaitosten hyödynnettäviksi.

4. Liikkuva LUMA Tiedeluokka, joka tulee esim koululle toteuttamaan toimintaa

Esimerkkejä LUMA Tiedeluokkaan tarjolle tulevista oppilastyökokonaisuuksista:

 • Kemia
  • Palaminen
  • Ohutlevykromatografia kasvien väriaineista
  • Mausteiden kemiaa
 • Maantiede
  • Paikkatieto
  • Topografia ja kartografia
  • Augmented reality sandbox

   

 • Molekyylibiologia/genetiikka/mikrobiologia
  • DNA :n monistaminen PCR-menetelmällä
  • DNA :n pilkkominen katkaisuentsyymeillä
  • Nukleiinihappojen elektroforeesi
  • Proteiinien tuottaminen bakteerisoluissa

   

 • Koodaaminen, robotiikka ja matematiikka
  • Scratch
  • Android
  • VexIQ-robotiikka