LUMA Tiedeluokka                                                                                                         

Lahden Yliopistokampuksella, Niemessä käynnistetään tiedeluokkatoiminta vuoden 2017 kuluessa. LUMA Tiedeluokkatilat ovat suunnitteilla Helsingin Yliopiston Ympäristöekologian osaston nykyisiin luentosali- ja tietokoneluokkatiloihin (ks kuvat edempänä). Tietokoneluokasta remontoidaan laboratorio ja luentosali muuntuu monitoimiseksi kerhotilaksi, jota voidaan edelleen käyttää myös luentojen pitämiseen. Tavoitteena on pitää LUMA Tiedeluokan avajaiset ja käynnistää toiminta syksyn aikana.

Tiedeluokkatoiminnan käynnistämiseen liittyy myös kaksivuotinen ESR-hanke "LUMA Tiedeluokka - tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen". Tämän hankkeen tavoitteena on tukea nuorten opiskeluvalintojen tekemistä erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa (yläkoulu - toinen aste ja toinen aste - korkeakoulu). Lisäksi hankkeella pyritään edesauttamaan Päijät-Hämeen oppilaitosten ja alueen yritysten yhteistyötä ja -toimintaa. Hankkeen kohderyhmiä ovat siten yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat opettajineen sekä alueen yritykset.

Tiedeluokkatoiminta

Tiedeluokkatiloja tullaan hyödyntämään kaikenlaiseen LUMA-toimintaan, esimerkiksi erilaisten tiedekerhojen, -klubien ja pajojen pitämiseen (huolimatta tämän pysyvän LUMA-tilan hyödyntämisestä jalkaudutaan kerhoja ja muuta toimintaa jatkossakin toteuttamaan myös muualle, esimerkiksi kouluille ja kirjastoihin). Tämän lisäksi oppilaitokset ovat tervetulleita hyödyntämään Tiedeluokkaa:

Alustava ajatus toimintamallista:

1. Tarjotaan valmiita kokonaisuuksia, joita opettaja voi tuoda luokkansa tekemään ohjatusti.

2. Tarjotaan tilat ja välineet eli opettaja voi tulla luokkansa kanssa työskentelemään LUMA Tiedeluokkaan

3. Tarjotaan lainattavia "työsalkkuja" oppilaitosten hyödynnettäviksi.

4. Liikkuva LUMA Tiedeluokka, joka tulee esim koululle toteuttamaan toimintaa

LUMA Tiedeluokan tarjoamien kokonaisuuksien suunnittelu aloitetaan seuraavien alojen sisällöistä:

  • Kemia
  • Maantiede
  • Molekyylibiologia/genetiikka/mikrobiologia
  • Ympäristöekologia
  • Koodaaminen, robotiikka ja matematiikka

 

LUMA Tiedeluokan remonttiaikataulu

Remontille on nyt arvioitu aikatalulu ja se näyttää tältä:

- Urakkatöiden käynnistyminen 22.5.

- Heinäkuussa ei remonttitöitä

- Kalusteasennus viikolla 32 (7.-11.8.)

- Kalusteasennuksen jälkeiset työt viikoilla 33 ja 34 (14.-25.8.)

- Tilojen arvioitu valmistuminen syyskuussa.

- Tilojen testaus, varustaminen ja sisustaminen loka-marraskuussa

- Toiminnan käynnistäminen loppuvuodesta 2017 / Vierailulaboratoriotoiminta tammikuussa 2018