Tiede 2-kurssi

Jo vuosia Lahden alueella on järjestetty lukioiden välistä yhteistyötä ns. "Vesijärvi"-kurssilla. Sittemmin viimeisten vuosien aikana kurssi on muotoutunut Lahden lukioiden ja Pietarin lukiolaisten väliseksi Tiede 2-kurssiksi. Yhteistyötä tekevät Lahden lukiot, Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy sekä Pietarin vesilaitoksen lasten ekologinen keskus.

Vuoden 2017 kurssi on järjestetty ja sen toteuttamista tuki Cultura-säätiö.

Kurssille osallistuu suomalaisten ja venäläisten opettajien lisäksi 15 opiskelijaa Pietarista ja 15 opiskelijaa Lahden lukioista.

Kurssilla tutustutaan erityisesti Vesijärven ekologiaan sekä yleisesti vesistöihin, mm. Itämereen liittyviin ympäristöteemoihin. Tutkimme mm. ravinteita ja pohdimme niiden vaikutusta vesiekosysteemiin sekä ympäristöongelmien ehkäisyä. Kurssi koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen on syyskuun alussa Lahdessa ja toinen lokakuussa Pietarissa. Kurssin työkielenä toimii englanti.

Ensi lukuvuoden osalta suunnittelutyö on käynnissä.