HANKKEET

Koulutuksesta kouluun –hanke, 1.1.2015-31.12.2016

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksessa on alkanut kaksivuotinen Koulutuksesta kouluun -hanke. Hanke on osana valtakunnallista LUMA-Suomi kehittämisohjelmaa. Hankkeen teemana on tutkimuksellinen lähestymistapa ja luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen eheyttäminen perusopetuksen 1.-6. luokilla. Hankkeessa kehitetään tutkimuksellisia opetuskokonaisuuksia arvioinnin ja kokemusten perusteella ja suunnitellaan uusia opetuskokonaisuuksia. Osallistujat saavat kokemuksia tiimiopettajuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta sekä verkostoituvat LUMA-aineiden opetuksessa.  Koulutuksesta kouluun –hanke on käynnissä Päijät-Hämeen lisäksi myös Helsingissä, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Ajatuksena Päijät-Hämeessä on koota opettajapareja tai -ryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä LUMA- aineiden opetuksessa. Opettajaparit voivat olla joko samasta koulusta tai läheisistä kouluista. Toinen opettajista on ala- tai esikoulun opettaja ja toinen yläkoulun opettaja. Hankkeessa on mukana myös ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoita.

Tavoitteena on tarjota tukea ja innostusta LUMA-aineiden opetukseen. Hankkeen avainasioita ovat yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Päijät-Hämeen osahankkeessa painotamme ulkona oppimista ja Ekopaku-Kaislan käyttöä opetuksessa.

Lue uutinen joulukuulta 2015 sekä uutinen marraskuulta 2015!

Lue myös uutinen toukokuulta 2015!

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit hankkeesta!

PH LUMA -keskuksen asiantuntija
Noora Kivikko
Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
Puhelin: 050 4489390
Sähköposti: noora.kivikko(at)helsinki.fi


 

 

LUMA-toiminta Päijät-Hämeen alueen voimavaraksi –hanke, 1.6.2014 – 28.2.2015

Hankkeessa rakennettiin alueellista monitieteistä ja -alaista yhteistyöverkostoa Päijät-Hämeen alueen luma-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Hanketta toteutettiin yhteistyössä alueen luma-verkostossa toimivien oppilaitosten edustajien ja hankkeeseen mukaan tulleiden yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Hankkeessa:

1. kartoitettiin alueen keskeisiä luma-toiminnan yritysyhteistyötahoja ja muita organisaatioita ja koottiin niiden tarpeet ja mahdollisuudet luma-yhteistyöhön

2. järjestettiin työpajoja, joissa saatetaan osallistujat yhdessä ideoimaan alueen tarpeista lähteviä toimintamuotoja ja tapaamisfoorumeja

3. laadittiin sähköinen ideapakki yritysten, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden luma-yhteistyön tueksi

4. järjestettiin hankkeen päätöstapahtumana luma-tapahtumatori, jossa osallistuneet yritykset, yhteisöt ja oppilaitokset esittelivät toimintaansa ja kehitettyjä yhteistyön muotoja

Hankkeen päärahoittajana oli ESR/Hämeen ELY-keskus.

Lisätiedot:

PH LUMA -keskuksen johtaja
Yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos
Puhelin: 050 318 2171
Sähköposti: jarkko.lampiselka(at)helsinki.fi