taustatietoa LUMA :sta

LUMA-toiminnan tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian (LUMAte) harrastamiseen ja opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Opettajia pyritään tukemaan ammatillisessa oppimisessa ja kehittymisessä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa. Lisäksi LUMA-toiminnan kautta vahvistetaan tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

Suomessa toimii 13 alueellista LUMA-keskusta LUMA Suomen koordinaation alaisuudessa. Tämän verkoston päämääränä on taata Suomen matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen korkea taso ja osaajien riittävä määrä tulevaisuudessa.