PÄIJÄT-HÄMEEN LUMA-KESKUS

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä ja on yksi kolmestatoista alueellisesta LUMA-keskuksesta, joiden katto-organisaationa toimii LUMA-keskus Suomi. Keskus toteuttaa LUMA-toiminnan tavoitteita Päijät-Hämeessä:

  • innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian (LUMATE) opiskeluun ja harrastamiseen sekä ylläpitää heidän kiinnostustaan niihin
  • kannustaa ja tukee nuoria opiskelu- ja ammattivaihtoehtojen valinnassa
  • kannustaa ja tukee nykyisiä ja tulevia LUMA-aineiden opettajia ja ohjaajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin
  • lisää suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvinvoinnille

Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii alueellisena yhteistyöverkostona yli oppilaitos- ja organisaatiorajojen. Se kuuluu Päijät-Hämeen Ympäristökasvattajien verkostoon ja tekee yhteistyötä Helsingin Yliopiston (HY), Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT Lahti) ja Lahden Ammattikorkeakoulun (LAMK) kanssa.

Keskuksen johtoryhmänä toimii Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmä.