Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:  

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi. 
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkki Tässä mä olen -julkaisuun, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin: 

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/kuvat/verkkojulkaisut/mika_sinusta_tulee_isona.pdf

https://yle.fi/uutiset/3-10333525?utm_source=facebook-share&utm_medium=social

https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_6-2017.pdf

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/visuaaliset_menetelmat_verkko.pdf 

http://osuma.metropolia.fi/2018/01/25/nuorten-osallisuuden-menetelmia-tunteella/

http://www.munjuttuhanke.fi/!file/!id1160/files/attachment/LUTMunjuttuweb.pdf

https://hyplus.helsinki.fi/nelja-vinkkia-z-sukupolven-ohjaukseen/

http://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/?itemid=2431&a=viewItem

http://www.mediaserver.fi/live/munjuttuhanke

https://www.theseus.fi/handle/10024/140254

Nuorisobarometri2017

https://www.ess.fi/Mielipide/art2439215https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/elamantaitojen_aarella.pdf