TIETOSUOJASELOSTE

LUODE-hankkeessa kerätään tietoja tapahtumien kohderyhmästä osallistujalomakkeilla. Henkilöiltä kerätään vain tarvittavat tiedot kuten nimi ja sähköpostiosoite ja /tai puhelinnumero sekä mahdollisesti tapahtumien yhteydessä erityisruokavaliotiedot.

Tapahtumiin ilmoittautuminen

LUODE-hanke kerää ilmoittautumisia erilaisiin tapahtumiin muun muassa e-lomakkeen kautta. Tiedot tallennetaan organisaatioiden e-lomakejärjestelmiin. Tietoja ei luovuteta muille, pääsy järjestelmään on suojattu salasanoin.

Osallistujalomakkeet

LUODE-hanke kerää osallistujista tietoja salasanoin suojattuun EURA-henkilötietojärjestelmään EU-sääntöjen mukaisesti.

Kuvaus-, esitys- ja tutkimuslupa

LUODE-hankkeessa otetaan kohderyhmästä kuvia ja kuvataan videoita erilaisista tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä kerätään tutkimukseen liittyvää materiaalia. Näihin pyydetään luvat erillisellä lomakkeella. Kuvia, videoita ja tutkimushaastatteluja tai -kyselyjä ei luovuteta muille.

Tarkastus- ja korjausoikeus omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe sekä poistamaan rekisteristä tarpeeton tieto.

Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

Muutosten tekeminen onnistuu ilmoittamalla asiasta yhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilö

Anja Kuhalampi, anja.kuhalampi@helsinki.fi, 0505880735