LUODE-hankkeen ajankohtaista

  • torstai 18.1.2018, kello 12-15:30, Niemenkampus, tiedeluokka, sisäinen workshop
  • perjantai 9.2.2018, kello 12:30-15:00, Niemenkampus, tiedeluokka, TET-verstas 

LUODE-hankkeen dokumentteja:

Maksatukseen liitettävät dokumentit:

Liitteet

- työajanseuranta

- palkat

- loma-ansiot

- täyttöohje, palkat

- täyttöohje, lomapalkat

- uusin ohje maksatukseen

- maksatusyksikön ajankohtaista

ESR -hankkeen maksatushakemuksen taustalomake (xls, 27 kt)

Toimenpiteet maksatuskaudella

 Näiden lisäksi tarvitaan

- allekirjoitetut kirjanpidonraportit ja laskujäljennökset

- allekirjoitetut palkkaraportit; hankkeen palkoista ja kokonaispalkoista

- toimenpiteet maksatuskauden aikana

- tapahtumien osallistujalistat

- toimenkuvaluettelo 

Hankkeen maksatusaikataulu:

Maksatushakemus toimitetaan rahoittajalle neljän kuukauden välein ja osatoteuttajat toimittavat maksatusdokumentit päätoteuttajalle noin kuukautta ennen kuin maksatushakemus lähtee rahoittajalle:

1.1.–30.4.2018 > dokumentit hallinnoijalle                 31.5.2018

1.5.–30.8.2018 >             "                  "                       28.9.2018

1.9.–31.12.2018 >           "                  "                       31.1.2019

1.1.–30.4.2019 >             "                  "                       31.5.2019

1.5.–30.8.2019 >             "                  "                       30.9.2019

1.9.–31.12.2019 >           "                  "                       31.1.2020

1.1.–30.4.2020 >             "                  "                       29.5.2020

1.5.–31.8.2020 >             "                  "                       30.9.2020

1.9.–31.12.2020 >           "                  "                       29.1.2021

Maksatushakemukseen tulee liittää toteumaraportti, jossa kuvataan maksatukseen haettavan kauden toimenpiteet sekä merkittävimmät hankinnat ja työpanokset. Dokumentit lähetetään osoitteeseen:

Leena Kaukolahti, Helsingin yliopisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Muita materiaaleja

Esitys-, julkaisu ja tutkimuslupa

Läsnäololista

Osallistujan aloituslomake

Osallistujan lopetuslomake

Muistiot

Sisäinen workshop, Taideyliopisto, muistio

Aloituspalaverin muistio

Mediatiedote

TET-verstaan muistio

 Esite

Juliste

Viestintäsuunnitelma