ABSTRAKTIPYYNTÖ 2016

Neljästoista Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day järjestetään tiistaina 15.11.2016 klo 9–16 FellmanniCampuksella (Kirkkokatu 27). Tapahtuman järjestävät Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.

Lahden tiedepäivä on suunnattu suurelle yleisölle ja sen tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja merkitystä alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Yksittäisten esitysten lisäksi voi Tiedepäivään tarjota järjestettäväkseen myös kokonaista sessiota sisältöineen.

Abstrakti- ja sessioehdotukset lähetetään viimeistään 4.9.2016 sähköisellä lomakkeella.

Suositeltava abstraktin perusrakenne on: johdanto, tavoitteet, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tutkimusmetodeja esittelevät abstraktit ovat vapaamuotoisempia.

Alkavaa hanketta, joka ei vielä ole tuottanut tuloksia, voi esittää ainoastaan posteriksi.

Lähetä abstraktiehdotuksesi (suomeksi tai englanniksi) viimeistään sunnuntaina 4.9.2016 käyttäen sähköistä lomaketta osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/F78F21D8CDD1F2FE.par

Abstraktin maksimipituus on 2000 merkkiä.

Tiedepäivän ohjelmatyöryhmä valitsee esitettävät seminaariesitykset ja posterit. Alustavan ohjelman mukaan esitykselle varattu aika on 15 minuuttia + 5 minuutin keskustelu. Suulliseksi esitykseksi ehdotettu aihe voidaan siirtää posteriesitykseksi tiedepäivän ohjelmakokonaisuus huomioiden.

Tieto abstraktiehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse 25.9. mennessä. Kaikki hyväksytyt abstraktit tulevat Lahden tiedepäivän verkkosivuille. Esitykset julkaistaan tapahtuman jälkeen tiedepäivän internet-sivuilla kirjoittajien suostumuksella. Erillistä käsiohjelmaa ei enää julkaista.

Tervetuloa esiintyjäksi Lahden Tiedepäivään 2016!

 

Lahden tiedepäivän ohjelmatyöryhmän puolesta lisätietoja antavat

Piia Hiukka, Lahden ammattikorkeakoulu
p. 044 708 1784, piia.hiukka(at)lamk.fi

Kaisa Vuorivirta, Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
p. 050 316 0528 kaisa.vuorivirta(at)yliopistokampus.fi