Lahden tiedepäivä 2013 Esitykset

Alla kaikki julkaistavat esitykset teemaryhmittäin.

Kaikki tiivistelmät löytyvät käsiohjelmasta (pdf)

AVAUS

ALUEELLINEN MENESTYS: EHDOT JA LAHDEN ALUEEN MAHDOLLISUUDET
Professori Pekka Aula Helsingin yliopisto (pdf )

INNOVAATIOT JA LIIKETOIMINTA

Puheenjohtaja professori Tuomo Uotila Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation

Tuomo Uotila Innovaatiot, verkostot ja johtamisen paradoksi (pdf)

Jari Hautamäki Proaktiivista aluekehittämistä tulevaisuutta tutkien (pdf)

Anja Härkönen Kestävyydestä kilpailuetua Hämeen maaseutumatkailuyrityksille (pdf)

Leena Nietosvuori ja Suvi Knaappila Liikettä hyvinvointiin rajat ylittävänä yhteistyönä

Kristiina Soini-Salomaa Uusia innovaatioita kulttuurin ja luovan toiminnan mahdollisuuksista ikäihmisten elinvoimaisuuden edistäjänä (pdf)

RATKAISUJA OPPIMISEEN

Puheenjohtaja koulutuspäällikkö Kirsi Valkeapää Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Annamaija Id-Korhonen Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa (pdf)

Jarkko Tuominen Hyvinvointipolusta monialaista hyvinvointia opiskelijalta opiskelijalle (pdf)

Mika Kylänen ja Kirsi Kallioniemi Uudet pedagogiset ratkaisut ammattikorkeakoulussa – Case MAL 2.0 ja PAL 3.0 (pdf)

Johanna Kiviluoto eLibrary osana oppimisen ja opetuksen kehittämistä (pdf)

 

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN?

Puheenjohtaja vanhempi tutkija Ilkka Haapola Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Marjo Gustafsson ja Henna Leikas Arvokasta, asiakaslähtöistä toimintakykyä tukevaa elämää (pdf)

Ylva Krokfors Mitkä tekijät rajaavat toimijuutta iäkkäiden laitoskuntoutuksessa? (pdf)

Asta Engström Taide ja kulttuuri vanhusten hoitotyössä - hoitotyöntekijöiden näkemyksiä (pdf)

Tiina Mäkelä Väsymys vanhuudessa

Karoliina Ojanen Autettavasti mies? Miesten kokemuksia auttamisesta laitoshoidossa

 

HYVINVOIVA PERHE

Puheenjohtaja lehtori Anne Vuori Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

Kati Honkanen ja Jaana Poikolainen Kokemusasiantuntijat moninaisen hyvinvointitiedon tuottajina (pdf)

Katja Varjos Isänä työelämässä –projekti Isäystävällistä työkulttuuria edistämässä (pdf)

Anne Vuori Vähävaraisten lapsiperheiden hyvä vointi ja sen tukeminen (pdf)

Kirsi Kuusinen-James ja Aija-Riitta Saastamoinen Tutkimus Lahden leipäjonoista (pdf)

 

VAIKUTTAVA VIESTINTÄ

Puheenjohtaja professori Pekka Aula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos

Pekka Aula Viestintätutkimuksen uudet tuulet

Salla-Maaria Laaksonen Psykofysiologinen tutkimus mediayrityksen maineen vaikutuksesta uutisten vastaanottoon"

Maarit Pedak ja Salla-Maaria Laaksonen ”Pieni vuoto – iso päästö” - Etnografinen tutkimus ydinvoimalaonnettomuuden viestinnästä

Marja Salminen Terveysviestintä murroksessa. Miten terveysviestintä muuttuu internetin ja sosiaalisen median myötä? (pdf)

 

TERVEYS – VIREÄNÄ TÖIHIN!

Puheenjohtaja yliopettaja Timo Vuorimaa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Vierumäki

Satu Parjanen ja Sari Kullaa Tosielämän Sankarit - terveysviestintää käyttäjälähtöisesti (pdf)

Päivi Kärnä Liikkumisen ohjausta lahtelaisilla työpaikoilla (Prezi-esitys, linkki tulossa)

Minna Mukka ja Liisa Kiviluoto Työpäivän liikuntahetkillä kohti parempaa työkykyä ja työssäjaksamista (pdf)

Anu-Liisa Rönkä ja Mia Liski Taide – uusi tapa lähestyä työelämän kehittämistä (pdf)

 

YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Puheenjohtaja professori Martin Romantschuk Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos

Katri Lepikkö Saastuneiden alueiden in situ -kunnostus Suomessa (pdf)

Juhani Järveläinen Hulevesikuormitusten arviointi ja hulevesien seurannan suunnittelu kaupunkimittakaavassa Case: Lahden kaupunki (pdf)

Merja Kontro Jätehuollon hygienia (pdf)

Veera Pukkila Torjunta-aineet hajoavat pohjavesiympäristössä hitaasti

Hanna Vanhanen Onko tuhkasta tieksi (pdf)

 

YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ

Puheenjohtaja yliopettaja Eeva Aarrevaara Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

Riitta Niskanen Edistyksen merkeissä siis elämme - Lahden vesi- ja viemärilaitoksen synty (pdf)

Heidi Andersson Veden saatavuus oikeustieteellisestä näkökulmasta (pdf)

Sanna Lehtinen Metsä, taide ja esteettinen sitoutuneisuus - Ympäristöesteettinen tulkinta Antti Laitisen taiteesta

Riikka Puhakka Y-sukupolvi ja luonto – luonnon virkistyskäyttö kaupungistuvassa yhteiskunnassa (pdf)

 

TIETEEN ETIIKKAA

Sanna Kaisa Spoof Tieteen etiikkaa. Tutkimusvilpin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy (pdf)

LUKIO-OHJELMA

Marjo Leppä Jokainen työntekijä on oman työnsä freelancer? (pdf)