Lahden tiedepäivä - Lahti Science Day 2012

Julkaistavat esitykset teemaryhmittäin (pdf-muodossa)

 

IKIHYVÄ PÄIJÄT-HÄME 10-VUOTISSYMPOSIUMI

Mikael Fogelholm 10 vuotta Ikihyvä Päijät-Häme -projektia (pdf)

Ilkka Väänänen Ikääntyneiden fyysinen toimintakyky ja turvallisuuden tunne (pdf)

Pilvikki Absetz Ikihyvä-elintapaintervention pitkän aikavälin tulokset (pdf)

Heikki Heinonen Kohti ikäihmisten parempaa toimintakykyä Päijät-Hämeessä (pdf)

Brian Oldenburg Prevention of Type 2 Diabetes and its Complications: How the GOAL (Ikihyvä) Project has had a Global Impact?

 

Ilkka Haapola ja Antti Karisto Eläkeiän kynnyksellä – kahden kohortin vertailu (pdf)

Tiina Koskimäki Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvän kymmenvuotisseurannan näkökulmasta (pdf)

Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? (pdf)

Jaana Poikolainen ja Kaarina Marjanen Lasten positiivinen hyvinvointi - lapset tiedontuottajina (pdf)

 

INNOVAATIOTOIMINTA JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

Sanna Pekkola Systemic Performance Measurement in Service Sector (pdf)

Juho Salminen Talkoistamalla kollektiivista älykkyyttä? (pdf)

Kati Mikkola Katse toteutumattomiin tulevaisuuksiin (pdf)

Tero Rantala ja Suvi-Jonna Martikainen Innovointia yli toimialarajojen: case Teemaverkosto (pdf)

 

Kati Honkanen Organisaation kehittäminen ja muutoksen johtaminen lastensuojelussa. Tarkastelussa Päijät-Hämeen kuntien lastensuojelun organisointi (pdf)

Satu Parjanen Systeemisen innovaation rakentamisen haasteita (pdf)

Esimerkkinä liikuntaneuvontakäytäntöjen kehittäminen Päijät-Hämeessä

Hannele Kaperi ja Timo Vuorimaa Kompressiotekstiilien käyttökokemukset eri lajien urheilijoilla ja vaikutus juoksusuoritukseen

Ullamari Tuominen ESLogC: Logistiikkakeskusten osaamisen kehittäminen (pdf)

 

LUOVAT MENETELMÄT

Susanna Saari Tarinoista draamaa - draamasta ymmärrystä - ymmärryksestä osaamista

Virpi Koskela Tutkimusmetodina ryhmälähtoinen työtapa: case-esimerkki lastensuojelun organisaatiosta (pdf) 3,6 Mb

Anu-Liisa Rönkä, Ilkka Kuhanen, Minna Liski ja Tiina Järvinen, Taidetta työelämään

Kristiina Soini-Salomaa Art & Science Lab - innovaatioavauksia tieteen ja taiteen rajapinnoilla (pdf)

 

OPPIMINEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Elina Arasola Koulutusmuotoilulla merkityksiä, mieltä ja menestystä (pdf)

Liisa Kiviluoto Omin avuin, omin ideoin -hanke opiskelijoiden oppimisympäristönä (pdf)

Tiina Siikanen Kestävää kehitystä edistävä opetus ammattikorkeakoulussa - esimerkkinä Lahden Muotoiluinstituutti sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat (pdf)

Laura Sundqvist CHANGE WE NEED - Reshaping Learning Interventions and Talent Development in an Educational Organization (pdf)

VIESTINTÄ JA KULTTUURI

Pirjo Hiidenmaa Miten tehdä tiedettä ja tutkimusta näkyväksi? European Science Foundationin uudet suositukset (pdf)

Sampsa Saikkonen Dialogista tiedeviestintää vai monologista esiintymistä? ‒ Nuorten ja asiantuntijoiden vuorovaikutus ilmastonmuutosta käsittelevässä keskustelutapahtumassa (pdf)

Anna Kouhia Käsityö kulttuurisiltana. Yhteisöllinen oppiminen käsityökohtaamisen edistäjänä. (pdf)

Veera Launis Tilat ja tavarat. Välineellisyyden merkitys paikkasuhteen muodostumisessa ja ylläpitämisessä (pdf)

YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Olli-Pekka Penttinen Licence to kill eli ekotoksikologian käsitteellistäminen ja käytännön sovellutukset (pdf)

Joonas Jernberg Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä (pdf)

Marleena Hagner Koivutisleen ja biohiilen vaikutus glyfosaatin ympäristökulkeutumiseen (pdf)

Merjo Laine Carbon and Nitrogen Discharge in Pristine and Drained Peat Profiles in Response to Water Table Fluctuations merjo.laine(at)helsinki.fi

YMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINTA

Päivi Kärnä Linja-auton materiaalihiilijalanjälki (pdf)

Suvi Konsti-Laakso R&D Strategies for Olive Mill Waste Water Issue: Findings from Project STinno

Jiri Kadlec and Ahsan Feroz Design of Map Application for Evaluating Urban Runoff Sources in Lahti

Anna Pajari ja Suvi Sivén Competence Requirements Concerning Sustainable Development in Finnish Logistics Centres – Case: Southern Finnish Logistics Centres (pdf)