Alla kaikki Lahden tiedepäivän 2011 julkaistavat esitykset teemaryhmittäin

HYVINVOINTI, LIIKUNTA JA TERVEYS

Miksi liikumme – itsearviointimenetelmä liikkumisen merkitysten tutkimisessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna / Arto Tiihonen Ikäinstituutti & Haaga-Helia, Vierumäen yksikkö (pdf) 5,5 Mb

Padasjokelaisten ikääntyneiden liikuntaunelmia / Paula Harmokivi-Saloranta LAMK sosiaali- ja terveysala (pdf)

Ikääntyneiden lähiöasukkaiden suhde paikkaan / Kalle Puolakka HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia/ KSEI ja Ilkka Haapola HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (pdf)

Terveystikun käyttöönotto ja hyväksyttävyys / Päivi Kuosmanen HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (pdf)

Kokemuksia muistelutikun tekemisestä / Satu Pekkarinen LUT Lahti School of Innovation (pdf)

Ikihyvän tavoitteellisen toimintakykyryhmän vaikutus ikääntyvän toimintakykyyn - ensituloksia vuoden seurannasta / Anu Ritsilä HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (pdf)

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin / Ilkka Haapola HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (pdf)

INNOVAATIOT JA ORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

Suorituskykymittariston rakentaminen Lahden kaupungin suun terveydenhuoltoon yhteistoiminnallista malia hyödyntäen / Tero Rantala LUT Lahti School of Innovation (pdf)

Ecoinnovations and Triple Helix: Case STinno / Sakari Toivakainen Aalto University School of Science and Technology (pdf)

LUOVAT ALAT JA LUOVAT MENETELMÄT

TAIKA - Taide työelämän hyvinvoinnin ja luovuuden kehittäjänä / Ilkka Kuhanen HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Minna Liski Lahden ammattikorkeakoulu (pdf)

Mielikuvat, merkitykset, muistot. Käsityö kulttuuristen käsitysten kantajana ja kulttuuritietoisuuden välittäjänä /Anna Kouhia HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (pdf)

Luovat alat tulevaisuuden voima - muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden tulevaisuudenkuvia / Kristiina Soini-Salomaa HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia (pdf)

VIESTINTÄ

Sosiaalinen media kevään 2011 eduskuntavaaleissa / Janne Matikainen HY Viestinnän tutkimuskeskus CRC (pdf)

Johtamisviestintä kunnan kriisitilanteessa / Maarit Pedak HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti (pdf)

Kaupunkimaineen rakentuminen. Lahden muotoilumaine epälineaarisena prosessina / Ilona Hiila Vapa Media Oy (pdf)

Design yrityksen viestintäfunktiona / Hanna Päivärinta (pdf)

OPPIMINEN JA OPETUKSEN KEHITTÄMINEN

Karskit insinöörimuijat - Havaintoja sukupuolittuneista ammattikäsityksistä / Ari Hautaniemi LAMK / TASSU-hanke (pdf)

Opintojen läpäisyasteen nostaminen / Kaija Huhtanen Lahden ammattikorkeakoulu (pdf)

Aliupseerien työssä oppimisen kehittäminen – Toimintatutkimus Hämeen Rykmentissä / Otto Pekkarinen Puolustusvoimat, Hämeen Rykmentti (pdf)

Opettajan vaikea asema deliberatiivis-demokraattisen asenteen ja kontrollipyrkimysten paineessa / Tuure Tammi HYKoulutus- ja keittämiskeskus Palmenia (pdf)

YMPÄRISTÖ

A Cellular Automata model for the prediction of the common reed expansion on the Finnish coast / Anas Altartouri Aalto University, Lahti Center (pdf, 7,2 Mb)

Syntypaikkalajittelun indikaattorit kotitalouksissa ja jätehuollossa / Pirjo Korhonen Aalto-yliopisto Lahden keskus (pdf)

Ilmastonmuutos asukkaiden arjessa / Susanna Vanhamäki LAMK Innovaatiokeskus (pdf)

ENVIRONMENTL AESTHETICS

Aesthetic Preservation  / Glenn Parsons Ryerson University, Toronto (pdf 3,3 Mb)

Comments  / Kalle Puolakka University of Helsinki (pdf)

UUDET SUKUPOLVET – UUDET OPPIMISYMPÄRISTÖT

Oppimisympäristöjen teknologiset, sosiaaliset ja pedagogiset haasteet

Professori Janne Matikainen, Helsingin yliopisto (pdf)

Kommenttipuheenvuoro: koulutuspäällikkö Harri Kuusela, Lahden ammattikorkeakoulu (pdf)