ESITYKSET LAHDEN TIEDEPÄIVÄSSÄ

 
HYVINVOINTI - TUTKIMUSTA JA TEKOJA
Kehittämispäällikkö, FT Raisa Valve Helsingin yliopisto (pdf)

9.45 – 12.00 ESITELMIÄ AIHEPIIREITTÄIN

Alueellinen liiketoiminnan kehittäminen ja Venäjä-yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan johtamista opiskelevien käsityksiä eri sidosryhmien roolista palvelujen laadun parantamisessa Päivi Huotari (pdf)

 

Terveydenhuollosta vetovoimainen Päijät-Hämeessä –hanke Sari Lappalainen ja Sirpa Silaste (pdf)

 

Experiences from regional design support service development Satu Rinkinen (pdf)

 

Venäläiset asiakkaina - liiketoiminnan mahdollisuudet ja kompastuskivet Helena Hatakka, Jaana Loipponen ja Leena Nietosvuori (pdf)

 

Hyvinvointia liikkeellä yli Suomen ja Venäjän rajojen Leena Nietosvuori ja Annamaija Id-Korhonen (pdf)

 


Näkökulmia hyvinvointiin

Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä – tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen (pdf)


Luonto nuorten hyvinvoinnin ja aktivoimisen välineenä – esimerkkinä Polku-hanke Riikka Puhakka (pdf)

Liikunta-apteekki.fi - työkalupakki neuvontaan Heidi Freundlich (pdf)

Terveysliikunnalla kohti parempaa työkykyä: Orimattilan kaupungin henkilöstön terveysliikuntahanke Heli Leander (pdf)

Opetuksen ohjaus ja kansainvälistyminen

Opinnäytetyön ohjausprosessin kehittäminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja työelämän kanssa (Ontti -hanke) Päivikki Lahtinen (pdf)

 
Palvelulupauksesta kohti ohjauslupausta Kirsi Kallioniemi (pdf)

Ylempi korkeakoulutus vahvistamassa sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamista eurooppalaisella yhteistutkinnolla Päivi Huotari (pdf)

Opiskelijavaihto - kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen (pdf)


Kirkonkyliltä tietoyhteiskuntaan

Kirkonkylästä maaseututaajamaksi – Sysmän kehitys 1980-luvulta nykypäivään Eeva Aarrevaara (pdf)

 
Kestävyyden kuvia - vihreän visuaalisen viestinnän vaikuttavuus Mirja Kälviäinen (pdf)

Riskiviestintä ja tieteellinen epävarmuus Anu-Liisa Rönkä (pdf)

 


13.00 – 14.35 ESITELMIÄ AIHEPIIREITTÄIN

Yhteiskunnalliset yritykset – hyvää bisnestä vai bisneksellä hyvää?

Puheenjohtaja Helinä Melkas, avauspuheenvuoro (pdf)

Yhteinen jakamisen tila innostaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen – esimerkki Lahdesta Virpi Koskela (pdf)

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta uuden yrityksen luomisessa Suvi Konsti-Laakso (ei nettiin)

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana? Tuija Oikarinen (pdf)

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen (pdf)

 

 

Kulttuuri kokemuksena, pääomana ja teollisuutena

Julkinen taide ja John Deweyn demokraattinen kokemus. John Adamsin On the Transmigration of Souls Kalle Puolakka (pdf)

 
Arjen tilat ja esiesteettisen käsite: Tilakokemus esteettisen kokemuksen ennakkoehtona Sanna Lehtinen (ei nettiin)

Cultural tastes and activeness among the elderly Tiina Koskimäki ja Antti Karisto (pdf)

Musiikkiteatterituotantojen kulttuuriteollistuminen Suomessa 2000 -luvulla Petri Pullinen (pdf)


Tekemällä oppiminen, projektit ja projektioppiminen

Tekemällä oppiminen – tuumasta toimeen yhteisöllisin työkaluin Kristiina Soini-Salomaa (pdf)

 
Projektioppimisen aineistosta tukea opetukseen Reetta Jänis (pdf)

Opitaan yhdessä; kokemuksia osaamisperustaisen opetussuunnitelman kehittämisestä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun liikunta- ja vapaa-ajan koulutusohjelmaan Tiina Laiho ja Teppo Rantala (pdf)

Golfia kouluihin kehittämisprojekti Lasse Hafrén, Joonas Puhakka, Kimmo Kantosalo (pdf)

 

Ympäristöhankkeita Lahdesta maailmalle

Verkostoitumisen avulla uusiutuvaa energiaa Afrikan markkinoille
Maarit Virtanen (pdf)

 

Rajat ylittävää yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä – ILEPRA-projekti
Olli-Pekka Penttinen (pdf)

 
Hulevesien määrän ja laadun vaihtelu Lahden kaupungin keskusta- ja pientaloalueilla
Marjo Valtanen (pdf)

Kestävän kehityksen kaupunkilaboratoriota rakentamassa
Eeva Aarrevaara (pdf)

LUKIO-OHJELMAN ESITYKSET

Koko ohjelma videoklippilinkkeineen löytyy täältä ja Anna Kouhian esitys löytyy Prezi-linkistä.