Siirtotenttimahdollisuus korkeakouluopiskelijoille Lahdessa

 

SIIIRTOTENTTIPALVELU ON TÄLLÄ HETKELLÄ TAUOLLA KIRJASTON MUUTON VUOKSI!

Siirtotentillä tarkoitetaan tenttiä, jonka opiskelija suorittaa Lahdessa, vaikka opiskelupaikkakunta on muualla. Lahden siirtotentteihin voivat osallistua minkä tahansa yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijat – opiskelijan tulee itse etukäteen sopia siirtotentistä oman oppilaitoksensa kanssa.

Siirtotentti tehdään FellmanniCampuksella Korkeakoulukirjastolla. Tentti on maksullinen.

Ks. ohjeet siirtotenttiin