Siirtotenttimahdollisuus korkeakouluopiskelijoille Lahdessa

Siirtotentti

Siirtotentillä tarkoitetaan tenttiä, jonka opiskelija suorittaa Lahdessa, vaikka opiskelupaikkakunta on muualla. Esimerkiksi Lahden kansanopisto järjestää tenttitilaisuuksia Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Myös muualla avoimen yliopiston opintoja suorittavat aikuisopiskelijat voivat ilmoittautua suorittamaan opintojaan siirtotentteinä. Lisätietoa ja yhteystiedot löydät Lahden kansanopiston sivuilta.

FellmanniCampuksella järjestettävät siirtotentit ovat kesäkuun 2018 alusta alkaen tauolla palvelujen muuttaessa uudelle kampusalueelle Niemeen. Siirtotenttimahdollisuudesta Niemessä tiedotetaan myöhemmin.