Siirtotenttimahdollisuus korkeakouluopiskelijoille Lahdessa

Siirtotentillä tarkoitetaan tenttiä, jonka opiskelija suorittaa Lahdessa, vaikka opiskelupaikkakunta on muualla. Lahden siirtotentteihin voivat osallistua minkä tahansa yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelijat – opiskelijan tulee itse etukäteen sopia siirtotentistä oman oppilaitoksensa kanssa.

Siirtotentti tehdään FellmanniCampuksella Korkeakoulukirjastolla. Tentti on maksullinen.

Ks. ohjeet siirtotenttiin