YLIOPISTO-OPINNOT lahdessa

Yliopistot tarjoavat opetusta Lahdessa:

  • tutkintoon johtavaa perus- ja jatkokoulutusta
  • maisteri- ja täydennyskoulutusohjelmia
  • avoimina yliopisto-opintoja
  • koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille

Yliopistotoimijoiden yhteystiedot löydät näiden sivujen Yhteystiedot-kohdasta. Päijät-Hämeessä järjestävän korkeakouluopetuksen löydät alueellisesta Studyinlahti.fi -verkkopalvelusta.


Tutkintokoulutus

Helsingin yliopisto järjestää ympäristötieteen kandidaatti- ja maisteriopetusta. Opintoja voi osittain suorittaa Lahdessa Niemen kampuksella.

Katso lisätietoa Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tarjonnasta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa Lahdessa neljä eri maisteriohjelmaa. Lahdessa voi suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM) tai diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Maisteriohjelmat on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto

Lahdessa voi suorittaa tutkinnon seuraavissa ohjelmissa:

Kauppatieteet (KTM):

Tietojohtaminen ja johtajuus, TIJO

Tekniikka (DI):

Circular Economy, englanninkielinen

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma

Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI

Katso lisää LUT:in maisteriohjelmista

 

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla.


Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopiston perusopetusta.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetus järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin. Opintoja järjestetään myös verkossa.

Avoin yliopisto-opetus järjestetään myös yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten kanssa (kansalais- ja kansanopistot, kesäyliopistot).

Katso lisätietoja Lahden seudun opetustarjonnasta


Täydennyskoulutus

Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa.

Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista ja seminaareista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että siihen voi osallistua työn ohella tai osana työtä.

Jotkut täydennyskoulutusohjelmat tai niiden osat voi sisällyttää tietyin edellytyksin myös yliopistotutkintoon.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Täydennyskoulutus