Yliopistokeskukset

Yliopistokeskukset täydentävät Suomen yliopistokenttää alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa. Yliopistokeskuksia on Suomessa kuusi: Kajaanissa, Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa ja Seinäjoella. Näillä paikkakunnilla on useita yliopistojen sivutoimipisteitä tai muita yksiköitä, jotka yliopistokeskus kokoaa yhteiseksi osaamiskeskittymäksi.

Yliopistokeskus perustuu yliopistojen yhteistyösopimukseen. Jokaisessa yliopistokeskuksessa yksi yliopisto toimii koordinoivana yliopistona. Yhteisenä tavoitteena on saavuttaa synergiaetua sekä vahvistaa yliopistotoimintojen näkyvyyttä, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja alueellista vaikuttavuutta.

Yliopistokeskukset julkaisivat yhteisen esitteen kesällä 2013 sekä suomeksi että englanniksi.


Yliopistokeskukset Suomessa

Kajaanin yliopistokeskus
Kokkolan yliopistokeskus
Lahden Yliopistokampus
Mikkelin yliopistokeskus
Porin yliopistokeskus
Seinäjoen yliopistokeskus

Yliopistokeskukset Suomessa