Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti 

LUT Lahden tutkimustoiminta on luonteeltaan poikkitieteellistä. Se on usein perustunut alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja näin ollen ollut tuomassa hyötyä suoraan yhteistyökumppaneille ja alueelle.

Kansainvälisesti LUT Lahti tunnetaan esimerkiksi käytäntölähtöisestä innovaatiotutkimuksesta, osallistavien menetelmien ja tutkimusperustaisen teatterin tuomisesta organisaatioympäristöön, perheyrittäjyyden tutkimuksesta, ikääntyneiden hoito- ja hoivapalveluiden teknologian käytön ja sen vaikutusten tutkimuksesta, suorituskyvyn johtamisen tutkimuksesta sekä kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden tutkimuksesta.

LUT Lahti