Helsingin yliopisto Lahdessa

Helsingin yliopiston Lahden toiminnot on koottu Lahden tutkimus- ja opetusverkostoksi, joka on perustettu rehtorin päätöksellä (193/2013). Sen keskeinen yhteinen ja yhdistävä tutkimusteema on ”ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kaupunkiympäristö”.

Verkosto on organisoitu osaksi eri tiedekuntien, ainelaitosten, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden toimintaa. Lahdessa työskentelevät noin kahdeksankymmentä Helsingin yliopiston työntekijää ovat lähinnä seuraavista yksiköistä tai toiminnoista:

  • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta /Ekosysteemit ja Ympäristö –tutkimusohjelma
  • Avoin yliopisto
  • Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
  • Päijät-Hämeen LUMA-keskus
  • Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
  • Yliopistopalvelut

Lahden kampuksella on myös mm. valtiotieteellisen tiedekunnan / sosiaalitieteiden laitoksen ja humanistisen tiedekunnan / Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) toimintaa. Helsingin yliopisto on  Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyliopisto.

 

Helsingin yliopiston Lahden toimintojen johtoryhmä toimikaudella 2017 - 2020

Professori Rauni Strömmer, puheenjohtaja
Tutkimusohjelmajohtaja Sirkku Manninen, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta /Ekosysteemit ja Ympäristö –tutkimusohjelma
Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen
Liiketoimintajohtaja Minna-Maija Salomaa, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Koulutussuunnittelija Eeva-Riitta Koivunen, Avoin yliopisto
Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Toiminnanohjaus/ Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

Ryhmän sihteereinä toimivat koordinaatioyksikön asiantuntijat Mari Merenluoto ja Kaisa Vuorivirta.

 

Helsingin yliopiston Lahden toimintojen ohjausryhmä toimikaudella 2017-2020

Vararehtori Pertti Panula, puheenjohtaja
Dekaani Jaakko Kangasjärvi, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Tutkimusohjelmajohtaja Sirkku Manninen, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta /Ekosysteemit ja Ympäristö –tutkimusohjelma
Toimitusjohtaja Marjaana Suutarinen, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Johtaja Jaakko Kurhila, Avoin yliopisto
Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen, toiminnanohjausyksikkö

 

Helsingin yliopiston Lahden verkoston toimintasuunnitelma 2018

Helsingin yliopiston etusivu