Helsingin yliopisto Lahdessa

Helsingin yliopiston Lahden toiminnot on koottu Lahden tutkimus- ja opetusverkostoksi, joka on perustettu rehtorin päätöksellä (193/2013). Sen keskeinen yhteinen ja yhdistävä tutkimusteema on ”ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kaupunkiympäristö”.

Verkosto on organisoitu osaksi eri tiedekuntien, ainelaitosten, erillislaitosten ja yliopistopalveluiden toimintaa. Lahdessa työskentelevät noin kahdeksankymmentä Helsingin yliopiston työntekijää ovat lähinnä seuraavista yksiköistä tai toiminnoista:

  • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta /Ekosysteemit ja Ympäristö –tutkimusohjelma
  • Avoin yliopisto
  • Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy
  • Päijät-Hämeen LUMA-keskus
  • Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
  • Yliopistopalvelut

Lahden kampuksella on myös mm. valtiotieteellisen tiedekunnan / sosiaalitieteiden laitoksen ja humanistisen tiedekunnan / Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin (KSEI) toimintaa. Helsingin yliopisto on  Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyliopisto.

 

Helsingin yliopiston Lahden toimintojen johtoryhmä kaudella 1.9.2018-31.12.2020

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, puheenjohtaja
Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Toiminnanohjaus/ Lahden yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
Koordinaattori Tarja Kariola, Päijät-Hämeen LUMA-keskus
Koulutusasiantuntija Eeva-Riitta Koivunen, Avoin yliopisto
Yliopistonlehtori Sirkku Manninen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Asiakkuuspäällikkö Minna-Maija Salomaa, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Ryhmän sihteereinä toimivat koordinaatioyksikön asiantuntijat Mari Merenluoto ja Kaisa Vuorivirta.

 

Helsingin yliopiston Lahden toimintojen ohjausryhmä kaudella 1.9.2018-31.12.2020

Vararehtori Hanna Snellman, puheenjohtaja
Dekaani Jaakko Kangasjärvi, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen
Yliopistonlehtori Sirkku Manninen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Avoin yliopisto
Varadekaani Ullamaija Seppälä, valtiotieteellinen tiedekunta
Toimitusjohtaja Marjaana Suutarinen, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Varadekaani Ulla Tuomarla, humanistinen tiedekunta

 

 

Helsingin yliopiston Lahden verkoston toimintasuunnitelma 2018

Helsingin yliopiston etusivu