Professuurit

Lahdessa toimii useita yliopistojen professoreita ja tutkimusryhmiä. 

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella on Lahdessa neljä professoria: Martin Romantschuk (ympäristöbiotekniikka), Heikki Setälä (kaupunkiekosysteemitutkimus), Rauni Strömmer (maaperäekologia) ja Stephan Pflugmacher Lima (akvaattinen ekotoksikologia.)

Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Lahti -yksikössä työskentelevät seuraavat professorit: Vesa Harmaakorpi (tuotantotalous, erityisesti innovaatiojärjestelmät), Helinä Melkas (tuotantotalous, erityisesti palveluinnovaatiot), Timo Pihkala (johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen), Hannu Rantanen (tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous), Tuomo Uotila (tuotantotalous, erityisesti tulevaisuustiedon johtaminen) sekä Helena Kahiluoto (kestävyystiede).

Päijät-Hämeen alueen osaamis- ja tiedepohjaa vahvistavat useat suomalaiset ja ulkomaiset professorit ja yliopistot, jotka osallistuvat tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön alueella.