Koordinaatioyksikkö

Koordinaatioyksikkö on Yliopistokampuksen yhteinen palveluyksikkö, joka kuuluu hallinnollisesti Helsingin yliopiston keskushallinnon alaisuuteen. Toiminnallisesti yksikkö työskentelee Lahden Yliopistokampuksen johtoryhmän alaisuudessa.

Yksikön päätavoitteena on omalta osaltaan edistää yliopistojen ja niiden paikallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella.

Koordinaatioyksikön perustehtäviä ovat Yliopistokampuksen johto- ja ohjausryhmän asioiden valmistelu yhdessä johtoryhmän ja johtoryhmän puheenjohtajan kanssa. Lisäksi yksikkö vastaa korkeakouluyhteistyön koordinoinnista ja käytännön organisoinnista.

Muita perustehtäviä ovat Yliopistokampuksen yhteiset viestintä- ja palvelutehtävät, Yliopistokampuksen toiminnan tilastointi ja raportointi sekä muut johto- ja ohjausryhmän asettamat tehtävät.

Lisäksi koordinaatioyksikön tehtäviin kuuluvat:

  • Lahden yliopistoyksiköiden yhteistoiminnan koordinointi sekä yhteistyön kehittäminen
  • Yhteydenpito sidosryhmiin kuten Lahden kaupunkiin, Lahden Seudun Kehitys Oy Ladeciin, Päijät-Hämeen liittoon, opetus- ja kulttuuriministeriöön, emoyliopistoihin ja muihin yliopistokeskuksiin
  • Tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan edistäminen erityisesti Yliopistokampuksen tieteellisillä painopistealueilla
  • Alueellinen korkeakouluyhteistyö
  • Tiedotus ja markkinointi
  • Yleisötapahtumien ja seminaarien järjestäminen
  • Opintoneuvonta

Koordinaatioyksikön osana toimii myös Päijät-Hämeen LUMA-keskus, joka edistää innostusta luonnontieteisiin maakunnan alueella.


 Koordinaatioyksikön yhteystiedot

Niemenkatu 73 (B-osa)
15140 Lahti

info(at)lahdenyliopistokampus.fi

HENKILÖSTÖ

Senja Jouttimäki, pääsihteeri
- Yliopistokampuksen koordinointi sekä yliopistoyhteistyön kehittäminen ja hallinnointi
- edunvalvonta
- sidosryhmäyhteistyö

puhelin +358 50 595 8953
senja.jouttimaki(at)lahdenyliopistokampus.fi

Mari Merenluoto, asiantuntija
puhelin +358 50 321 3333
mari.merenluoto(at)lahdenyliopistokampus.fi 

Kaisa Vuorivirta, asiantuntija
puhelin +358 50 3160528
kaisa.vuorivirta(at)lahdenyliopistokampus.fi


Päijät-Hämeen LUMA-keskus

Tarja Kariola, koordinaattori
puhelin +358 50 448 5801
tarja.kariola(at)helsinki.fi

Noora Kivikko, asiantuntija
puhelin +358 50 448 9390
noora.kivikko(at)helsinki.fi


Mun juttu - meidän tulevaisuus -hanke

Anja Kuhalampi, projektipäällikkö
puhelin +358 50 588 0735
anja.kuhalampi(at)helsinki.fi