organisaatio

Lahden Yliopistokampus on kolmen yliopiston (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto) sekä Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön muodostama verkosto, jonka kirjastona toimii Korkeakoulujen yhteiskirjasto.

Yliopistokampuksen yhteistyöstä vastaavat ohjausryhmä ja johtoryhmä. Käytännön toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampuksen koodinaatioyksikkö pääsihteerin johdolla. Yhteistyöryhmä toimii koordinaatioyksikön apuna.

 

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä vastaa Lahden Yliopistokampuksen strategisesta johtamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä päättää sen toimintaperiaatteista. Ohjausryhmä myös valitsee Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen sopimuskaudeksi.

Ohjausryhmän jäseninä ovat Lahden kaupunginjohtaja ja Yliopistokampuksen sopijaosapuolina olevien yliopistojen rehtorit tai heidän määräämänsä yliopistojen edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii koordinaatiovastuuta kantavan yliopiston rehtori. Ohjausryhmä voi kutsua sidosryhmiä edustavia asiantuntijajäseniä.

Ohjausryhmän kokoonpano vuonna 2017

Rehtori Jukka Kola (Helsingin yliopisto), puheenjohtaja
Vararehtori Antti Ahlava (Aalto-yliopisto)
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta (Lahden kaupunki)
Rehtori Juha-Matti Saksa (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)

Professori Tuomo Uotila (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), johtoryhmän pj.
Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Helsingin yliopisto), asiantuntija
Pääsihteeri Senja Jouttimäki (Lahden Yliopistokampus), sihteeri

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa Yliopistokampuksen toiminnallisesta johtamisesta ja toiminnan seurannasta. Johtoryhmän jäsenet edustavat yliopistoja ja Lahden kaupunkia. Jokainen Yliopistokampuksen sopijapuolena oleva yliopisto nimeää johtoryhmään jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lahden kaupunki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2017

Jäsenet

Professori Rauni Strömmer (Helsingin yliopisto)
Professori Tuomo Uotila (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), puheenjohtaja
Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho (Lahden kaupunki)

Pääsihteeri Senja Jouttimäki (Lahden Yliopistokampus), esittelijä
Suunnittelija Mari Merenluoto (Lahden Yliopistokampus, koordinaatioyksikkö), sihteeri

Varajäsenet

Professori Timo Pihkala (Lappeenrannan teknillinen yliopisto)
Kehitysjohtaja Tomi Tura (LADEC / Lahden kaupunki)

 

 

Yhteistyöryhmä

Yliopistokampuksen yhteistyöryhmän tehtävänä on yhteisen viestinnän edistäminen, tapahtumien järjestäminen, yhteistyön ideointi sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Koulutussuunnittelija Tuija Kettunen, HY Avoin yliopisto, Lahti
Kehittämispäällikkö Minna-Maija Salomaa, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos
Professori Rauni Strömmer, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos
Projektipäällikkö Anja Kuhalampi, Lahden Yliopistokampus, Mun juttu - meidän tulevaisuus -hanke
Asiantuntija Mari Merenluoto, Lahden Yliopistokampus, sihteeri
Asiantuntija Kaisa Vuorivirta, Lahden Yliopistokampus
Projektisuunnittelija Hilkka Laakso, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti
Koulutussihteeri Jaana Nylander, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti
Sihteeri Heli Ratilainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti
Sihteeri Raija Tonteri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti
Koordinaattori Tarja Kariola, Päijät-Hämeen LUMA-keskus