Korkeakouluyhteistyö

Lahden Yliopistokampuksen yksiköt ja alueella toimivat ammattikorkeakoulut muodostavat päijäthämäläisen korkeakouluyhteisön, jolla on Lahdessa pitkät yhteistyöperinteet. Korkeakoulujen käytännön yhteistyö alkoi vuonna 1996 perustetun korkeakoulutyöryhmän yhteisestä toiminnasta.

Yhdessä laaditun korkeakouluyhteistyöohjelman (2015-2020) puitteissa korkeakoulut tekevät yhteistä viestintää, järjestävät erilaisia tapahtumia ja tuottavat yhdessä palveluita (mm. siirtotenttipalvelu, korkeakoulukirjasto, ohjauspalvelut, studyinlahti.fi verkkopalvelu).  Korkeakouluyhteistyön osana edistetään yritysyhteistyön tiivistymistä, opiskelijayrittäjyyttä ja yrittäjyyden ekosysteemin syntymistä alueelle. Korkeakoulut toimivat aktiivisesti yhdessä myös Smart&Clean -yhteistyössä edistäen kiertotalouden kehittymistä Lahden seudulla.  Osaamisen uudistamista tuetaan digitaalisen pedagogiikan kehittämisellä ja käyttöönotolla.

 
Korkeakoulutyöryhmän kokoonpano vuonna 2018

Työryhmässä käsitellään korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen sekä muun alueellisen yhteistyön ajankohtaisia asioita. Ryhmällä on myös tärkeä rooli korkeakoulujen strategisessa yhteistyössä.

Jäsenet

Maarit Fränti, vararehtori (Lahden ammattikorkeakoulu)

Jari Hautamäki, aluekehitysjohtaja (Lahden ammattikorkeakoulu)

Senja Jouttimäki, pääsihteeri (Lahden Yliopistokampus), puheenjohtaja v. 2018

Matti Kauppinen, johtaja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus)

Anja Kuhalampi, projektipäällikkö (Lahden Yliopistokampus)

Minna-Maija Salomaa, asiakkuuspäällikkö (Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+)

Rauni Strömmer, professori (Helsingin yliopisto, Lahti)

Tuomo Uotila, professori (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti)

Kaisa Vuorivirta, asiantuntija (Lahden Yliopistokampus)

Päivi Kuosmanen, koulutuskoordinaattori (Lahden ammattikorkeakoulu), sihteeri

Mari Merenluoto, asiantuntija (Lahden Yliopistokampus), sihteeri

 

Varajäsenet

Jukka Oresto, kehitysjohtaja (Lahden ammattikorkeakoulu)

Olli-Pekka Penttinen, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto, Lahti)

Timo Pihkala, professori (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti)

Mari Rosberg, kehittämiskoordinaattori (Lahden ammattikorkeakoulu)

Teppo Rantala, koulutusohjelmajohtaja (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus)