Korkeakouluyhteistyö

Lahden Yliopistokampuksen yksiköt ja alueella toimivat ammattikorkeakoulut muodostavat päijäthämäläisen korkeakouluyhteisön, jolla on Lahdessa pitkät yhteistyöperinteet. Korkeakoulujen käytännön yhteistyö alkoi vuonna 1996 perustetun korkeakoulutyöryhmän yhteisestä toiminnasta.

Yhdessä laaditun korkeakouluyhteistyöohjelman (2015-2020) puitteissa korkeakoulut tekevät yhteistä viestintää, järjestävät erilaisia tapahtumia ja tuottavat yhdessä palveluita (mm. siirtotenttipalvelu, korkeakoulukirjasto, ohjauspalvelut, studyinlahti.fi verkkopalvelu).  Korkeakouluyhteistyön osana edistetään yritysyhteistyön tiivistymistä, opiskelijayrittäjyyttä ja yrittäjyyden ekosysteemin syntymistä alueelle. Korkeakoulut toimivat aktiivisesti yhdessä myös Smart&Clean -yhteistyössä edistäen kiertotalouden kehittymistä Lahden seudulla.  Osaamisen uudistamista tuetaan digitaalisen pedagogiikan kehittämisellä ja käyttöönotolla.

 
Korkeakoulutyöryhmän kokoonpano vuonna 2017

Työryhmässä käsitellään korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen sekä muun alueellisen yhteistyön ajankohtaisia asioita. Ryhmällä on myös tärkeä rooli korkeakoulujen strategisessa yhteistyössä.

Jäsenet

Asiantuntija Kaisa Vuorivirta (Lahden Yliopistokampus)
Vararehtori Maarit Fränti (Lahden ammattikorkeakoulu), puheenjohtaja
Aluekehitysjohtaja Jari Hautamäki (Lahden ammattikorkeakoulu)
Pääsihteeri Senja Jouttimäki (Lahden Yliopistokampus)
Johtaja Matti Kauppinen (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus)
Projektipäällikkö Anja Kuhalampi (Lahden Yliopistokampus)
Liiketoimintajohtaja Minna-Maija Salomaa (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+)
Professori Rauni Strömmer (Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, Lahti)
Professori Tuomo Uotila (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti)
Koulutuskoordinaattori Päivi Kuosmanen (Lahden ammattikorkeakoulu), sihteeri
Asiantuntija Mari Merenluoto (Lahden Yliopistokampus), sihteeri

Varajäsenet
Kehitysjohtaja Jukka Oresto (Lahden ammattikorkeakoulu)
Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen (Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, Lahti)
Professori Timo Pihkala (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti)
Viestintäpäällikkö Mari Rosberg (Lahden ammattikorkeakoulu)
Koulutusohjelmajohtaja Jukka Tiikkaja (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Vierumäen kampus)