LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Lahden Yliopistokampuksen tehtävänä on toiminta-alueensa sivistys- ja osaamistason kohottaminen sekä elinkeinoelämän palveleminen. Yliopistokampus tekee valituilla tieteellisillä painopistealueilla monitieteistä, kansainvälisen tason tutkimusta ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistää elinikäistä oppimista. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää toiminnan alueellista vaikuttavuutta.

Yliopistokeskustoiminta alkoi Lahdessa jo vuonna 2001. Lue lisää Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta.

Lahden Yliopistokampuksen muodostavat

Yliopistokampuksen kirjastona toimii Korkeakoulukirjasto.


Lahden Yliopistokampuksen 
esittelykalvot 2017 (luvut vuodelta 2016)

 

Avainluvut vuodelta 2017

 

Rahoitus 9,1 M€

Henkilökunta 119, professuureja 11

Valmistuneita

-       21 kandidaattia

-       103 maisteria/diplomi-insinööriä

-       7 tohtoria

Avoimen yliopiston opiskelijoita 151

Täydennyskoulutusopiskelijoita 554

 

Tutkimusjulkaisuja 158