AlmaLab on Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osaston Lahdessa sijaitseva laboratorio, joka on keskittynyt erityisesti ympäristötutkimukseen. AlmaLabissa on valmiudet monipuolisiin kemiallisiin, biologisiin sekä mikro- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin. AlmaLab palvelee ympäristöekologian osaston lisäksi muiden Lahden seudulla toimivien korkeakoulujen opetusta ja tutkimusta.

AlmaLab tarjoaa puitteet ja tekijät myös yritysten tutkimus- ja kehityshankkeille, jotka voivat olla opinnäytetöitä tai varta vasten suunniteltuja tutkimushankkeita.