Virpi Koskela väittelee syyskuussa

28.09.2018
FM Virpi Koskelan väitöskirja Tapping experiences of presence to connect people and organizational creativity tarkastetaan perjantaina 28.9.2018 klo 12 Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho –salissa (Hämeenkatu 4, Lahti.

Vastaväittäjänä toimii professori Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Kustoksena toimii professori Vesa Harmaakorpi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Toisena ohjaajana on toiminut professori Helinä Melkas Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Virpi Koskela, Master of Arts in Philosophy, will defend her doctoral dissertation on September 28th 2018 at noon, in the hall of Kalevi Aho at Lahden musiikkiopisto (Hämeenkatu 4, Lahti). Her dissertation is titled Tapping experiences of presence to connect people and organizational creativity. Professor Kai Lehikoinen of The University of the Arts Helsinki, Theatre Academy will act as opponent. Professor Vesa Harmaakorpi of Lappeenranta University of Technology will act as custos. As second supervisor has acted professor Helinä Melkas of Lappeenranta University of Technology.