Opiskelutaitoilta: Oppimisen suunnittelu ja ajankäyttö

18.09.2018
Miten onnistun opinnoissa? Miten suunnittelen oman ajankäyttöni? Miten yhdistän työn ja opiskelun? Opiskelutaitoillassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. Illan jälkeen tiedät, miten voit aikatauluttaa opintoja ja millainen merkitys opintojen suunnittelulla on opiskelussa. Illan jälkeen osaat myös etsiä tietoa ja apuvälineitä opintojen suunnitteluun. Opintojen hyvä suunnittelu auttaa saavuttamaan tavoitteet.

Ilmoittaudu opintojen suunnittelu ja ajankäyttö -opiskelutaitoiltaan

Opettajat: Siru Kilpilampi & Auli Papinniemi

 

Kirkkokatu 27, FellmanniCampus, luokka 231