LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Ammattikorkeakouluyhteistyö

 

Lahden Yliopistokampuksen yliopistot ja alueella toimivat ammattikorkeakoulut muodostavat päijäthämäläisen korkeakouluyhteisön, jolla on Lahdessa pitkät yhteistyöperinteet. Käytännön yhteistyö alkoi vuonna 1996 perustetun korkeakoulutyöryhmän toiminnasta.

Korkeakoulut edistävät yritysyhteistyön vahvistumista, opiskelijayrittäjyyttä ja yrittäjyyden ekosysteemin syntymistä alueelle. Korkeakoulut ovat aktiivisesti mukana rakentamassa rohkeaa ympäristökaupunkia ja  älykkään erikoistumisen maakuntaa, jonka kärkiä ovat kiertotalous, muotoilu sekä tapahtuma- ja hyvinvointimatkailu.  Osaamisen uudistamista tuetaan digitaalisen pedagogiikan kehittämisellä ja käyttöönotolla.

Korkeakoulut tekevät yhteistä viestintää, järjestävät tapahtumia ja tarjoavat yhteisiä palveluita, kuten korkeakoulukirjasto, tenttipalvelut, tieto- ja neuvontapalvelut, studyinlahti.fi-verkkopalvelu.  Korkeakoulut tekevät paljon sidosryhmäyhteistyötä yhdessä. Toimintaa suuntaavat omien strategioiden ohella muun muassa Lahden kaupungin strategia, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia sekä Päijät-Hämeen strategia ja maakuntaohjelma. Verkostomaisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja kasvua sekä tukea alueen kansainvälistymistä.

Yiopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat lakisääteiset tehtävänsä.

Hyvällä yhteistyöllä korkeakoulut pystyvät parhaiten palvelemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja saavuttamaan synergiaetuja, jotka koituvat kaikkien hyödyksi.

 

LUT-korkeakoulut

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu muodostavat kolmen autonomisen korkeakoulun konsernin. Joulukuussa 2017 perustetussa konsernissa LUT on emoyhtiö ja ammattikorkeakoulut tytäryhtiötä. Konserniyhteistyön tarkoituksena on, että kaikki hyötyvät yhteisestä tekemisestä. LUT-korkeakoulut


Korkeakoulutyöryhmä

Työryhmässä käsitellään korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen sekä muun alueellisen yhteistyön ajankohtaisia asioita. Lisäksi toiminnassa on lukuisia temaattisia työryhmiä.

 

 

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.