LUODE-hanke

Tavoitteet ja toimenpiteet

1) Kehitetään yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja liitetään uudenlainen yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen malli osaksi luonnon, liikunnan, taiteen ja median menetelmiä.

2) Organisoidaan luonto-, liikunta-, taide-, media ja yrittäjyyskasvatuspilotteja ja niiden yhdistelmiä, joissa opitaan tulevaisuuden työelämän metataitoja sekä tuotetaan pilottien pohjalta työelämän tutustumiseen soveltuvia paketteja.

3) Kootaan työelämään tutustumispakettien suunnitteluun osallistuvat tahot yhdessä Lahden kaupungin sivistystoimen kanssa: pilottikoulut, opinto-ohjaajat, organisaatiot, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat.

4) Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja arvioidaan pilottitoiminnan sekä yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta nuorten hyvinvointiin, elämänhallintaan, työ- ja opiskelumotivaatioon ja ammatinvalintasuunnitelmiin. 

 

#pihallakuinpoliitikko osa 5/6 Kutsuimme eduskuntavaaliehdokkaita sekä nuoria keskustelemaan nuorten tulevaisuudesta. Katso mitkä asiat puhuttavat nuoria ilmastonmuutoksessa ja miten ehdokkaat tähän reagoivat!#luodehanke #tasaarvo #eduskuntavaalit2019 #ilmastonmuutos #ilmasto #koulutus #koulutusleikkaukset #lihavero #äänestäminen #ennakkoäänestys #nuortenääni

Julkaissut LUODE-hanke Keskiviikkona 10. huhtikuuta 2019

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME